top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

GEG - Antara kehendak pengusaha dan kehendak rakyat

LIVE FB

Perbincangan

Tarikh

20 Jun 2023

GEG atau Generational End Game merupakan suatu polisi yang sedang dibawa oleh Kerajaan Malaysia melalui Kementerian Kesihatan. Polisi ini akan mewujudkan suatu akta yang 'menamatkan' secara total penggunaan tembakau dalam kalangan rakyat Malaysia bermula dengan remaja yang lahir selepas 2005.

bottom of page